รายชื่ออาจารย์แพทย์

ภาควิชาเวชปฏิบัติทั่วไป
image
พญ.การิญ กุลวัชรมงคล
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
image
พญ. นวพรรณ จึงสุวด
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

image
น.ส. นันทิกานต์ ฤทธิ์เดช
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
image
พญ.ภัทรพร ยิ่งสนองชาติ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
image
 พญ.เมธาพร วงศ์หมั่น
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

image
พญ.พิมพนิต คำอินทร์
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
image
พญ.ชฎาพร โกศลอินทรีย์
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
image
นพ.นรุตน์ จรูญเนตร
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาควิชาอายุรศาสตร์
image
พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
อายุรแพทย์โรคผิวหนัง
พ.บ., ว.ว. (ตจวิทยา) 
image
นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย
อายุรแพทย์
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์)
(ลาศึกษาต่อ)
image
   พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล
 อายุรแพทย์โรคผิวหนัง
พ.บ., ว.ว. (ตจวิทยา) 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
image
นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
กุมารแพทย์
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
image
ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช
กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
image
พญ.นวินดา วณิชกุลธาดา
กุมารแพทย์
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ภาควิชาศัลยศาสตร์
image
นพ.สันติ โรจน์ศตพงศ์
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
image
นพ.วัฒนา พรรณพานิช
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
image
นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์
ศัลยแพทย์ตกแต่ง
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
image
นพ.ณวัฒน์ โอฬารสกุลชัย
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
image
 พญ.สุธาดา บุญญาคมน์
สูติ-นรีแพทย์
พ.บ., ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) 
ภาควิชารังสีวิทยา
image
นพ.สุริยง แผลงงาม
รังสีแพทย์
พ.บ., ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป),
อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)
ภาควิชาจักษุวิทยา
image
นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์
จักษุแพทย์
พ.บ., ว.ว. (จักษุวิทยา)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
image
พญ.พัชรี พรรณพานิช
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
พ.บ., ว.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)
image
พญ.แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์
จิตแพทย์
พ.บ., ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
image
นพ.พนธกร บุญเจริญ
จิตแพทย์
พ.บ., ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
image
พญ. สุวรรณี ธนสังข์นุชิต
วิสัญญีแพทย์
พ.บ., ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

image
พญ.วศินี นิรันพรพุทธา
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พ.บ., ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
image
พญ.กิตติมา โพธิปัตชา
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พ.บ., ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)  
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง)
พญ.นวรัตน์ เกียรติอรุณ
ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา
พญ.พรนภา ชนารี
ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
พญ.ธัญรัตน์ พุ่มเทียน
ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์
นพ.ธนภพ การุญ
ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์
นพ.ดิน ตังคโณบล
ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมตกแต่ง

พญ.สิริพร เซียวสกุล
ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

นพ.สิทธิชัย ทองแสง
ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาออร์โธปิดิกส์ 

พญ.สลิลลา เพ็ญพิมพ์
ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์

พญ.ณภัทร เหลือนาค

ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยา

พญ.ปราณปริยา พาดี

ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยา

พญ.ปธิตตา สินธุเชาวน์

ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยาคลินิก

 พญ.กัณฐิกา บุรัสการ

ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์

 

 พญ.สุธาดา รุ่งชลชวลิต

ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา

นพ.ฎฬัณ มิตรมาตร
ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์

 นพ.ประวีณ อึ้งสกุล

ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

นพ.จักรพงษ์ โมฬีชาติ
ลาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้