แผนกผู้ป่วยใน
 

งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
บริบทของหน่วยงาน/บริการ
 • ความมุ่งหมาย
  • ให้บริการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการปลอดภัย บุคคลกรมีความสุข ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ
 • ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจำกัด
  • แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการรักษาพยาบาลกลุ่มนักศึกษา บุคคลกรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป มีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด 24 เตียง โดยแยกหอผู้ป่วยสามัญชาย หอผู้ป่วยสามัญหญิง และห้องพิเศษ ให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งต่อ การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อและสถานที่ ชั้น 8 อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร 045-353909 
  • เวลาเข้าเยี่ยม กำหนดเวลาเยี่ยมเป็น 10.00 น. – 14.00 น. และ 17.00 - 20.00 น. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่
  • การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนรวม
   • มุมหนังสือสำหรับบริการ
   • น้ำดื่มสะอาดพร้อมบริการ
   • เตาไมโครเวฟ
   • กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
   • ชุดรับแขกสามารถปรับนอน
   • เครื่องทำน้ำอุ่นและฝักบัว
 • คู่มือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ
  1. การตรวจเยี่ยมของแพทย์ แพทย์ประจำหอผู้ป่วยตรวจเยี่ยมทุกวันวันละ 2 เวลา เวลา 08.00 น. และ 14.00 น.ญาติที่มีความประสงค์พบแพทย์ผู้ดูแลสามารถแจ้งพยาบาลประจำหอผู้ป่วยได้ โดยผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านสามารถติดต่อพยาบาลประจำหอผู้ป่วยและกลับก่อนเวลา 16.00 น.
  2. การเฝ้าผู้ป่วย ห้องผู้ป่วยสามัญ ญาติสามารถเฝ้าได้ 1 ท่าน ผู้เฝ้าควรเป็นเพศเดียวกันกับผู้ป่วย
  3. สิ่งของมีค่า ผู้ป่วยไม่ควรประดับของมีค่าหรือนำเงินสดมาเก็บรักษาไว้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล – ในกรณีจำเป็น โปรดระมัดระวังสิ่งของมีค่าของท่านมีบริการฝากสิ่งของมีค่าโดยแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลประสานการเงินรับฝากขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล – ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบทรัพย์สินหรือของมีค่าสูญหาย ในกรณีที่ผู้ป่วยและญาติเก็บรักษาไว้เอง
  4. ระมัดระวังคนแปลกหน้า โปรดระมัดระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิทกับท่านหรือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หากท่านมีความสงสัยไม่ว่ากรณีใด ๆ กรุณาติดต่อกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจำตึกของท่านได้ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มาติดต่อกับท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวของโรงพยาบาลพร้อมรูปถ่ายติดแสดงไว้ที่บัตร หากท่านสงสัยในพฤติกรรม กรุณาสอบถามหรือแจ้งให้พยาบาลประจำตึกทราบทันที
  5. ใบรับรองแพทย์ ในกรณีที่ท่านต้องการใบรับรองแพทย์ หรือใบเบิกราชการ กรุณาแจ้งพยาบาลทราบล่วงหน้า ท่านที่มีประกันชีวิตกับบริษัทประกัน คู่สัญญา และ/หรือ บริษัทอื่น ๆ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบทันทีที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านต่อไป
  6. ท่านที่บริจาคร่างกาย ดวงตา หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบในกรณีที่ท่านได้บริจาคร่างกาย ดวงตา หรืออวัยวะส่วนอื่น เพื่อการกุศล เพื่อที่ทางพยาบาลจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่าน
  7. การชำระเงินค่ารักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่แผนกการเงินจะสรุปค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยทุกวัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ท่านชำระค่ารักษาพยาบาลในบางส่วนโดยชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต
  8. อาหาร อาหารสำหรับผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลได้จัดอาหารตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยสามารถเลือกเมนูพื้นฐานของโรงพยาบาล หรือเลือกอาหารเพิ่มเติมจากรายการอาหารของโรงแรมยูเพรส (โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามรายการ) กรุณาอย่านำอาหารที่มีกลิ่นแหรืออาหารที่อาจเป็นพิษต่อผู้ป่วย มาเยี่ยมหรือนำมารับประทานในห้องพักผู้ป่วย
  9. อื่น ๆ 
   • เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย จึงไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปผู้ป่วยหรืออาคารสถานที่ในโรงพยาบาล ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อน
   • ห้ามทะเลาะวิวาทกันในห้องพักผู้ป่วย
   • ไม่ควรนำเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มาเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพราะเด็กมีภูมิต้านทานโรคน้อย อาจจะทำให้ติดเชื้อได้โดยง่าย
   • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงใด ๆ เข้ามาในห้องผู้ป่วยโดยเด็ดขาด
   • บุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมที่จะบริการและยินดีตอบปัญหาต่าง ๆ แก่ท่านอย่างดีที่สุด ทุกเวลา
   • ทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้เล่นการพนัน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และใช้สิ่งเสพติดทุกชนิดในห้องพักผู้ป่วย
ภาพห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
image
ห้องพิเศษเดี่ยว 
image
ห้องพิเศษรวม 4 เตียง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้